Проект “Взаимопомощ”

Доброволческото партньорство, ще се осъществи в 3 периода: 01.01.2019 г. -30.06.2020г; 01.07.2019 -31.12.2020 г; 01.07.2020 г. -31.12.2021 г. Години наред организацията ни използва, като помощен инструмент в дейностите си, за популяризиране и разпространение на резултатите от проектите ни младежкият бюлетин „ДоброволциТЕ“, който прерастна в младежката медия „ДоброволциТЕ“, чрез създаване на интернет страницата Theyouth.info. Всяка седмица младежите имат възможност да поддържат и развиват младежката медия, като активен принос към дейностите за разпространение и въздействие по проекта. Това е още една устойчива дейност, която покриваме в рамките на този проект, стартирал през 2011 г. Следвайки философията си, никога не сме залагали на проекти-„еднодневки“. От 2011 до сега вече имаме три устойчиви линии на работа: организиране на Еко фестивал, стена на доброволчеството и младежкия бюлетин, развиващ се като онлайн медия.