Дейност до 2010 г.

Съвместна дейност с ПГПИ” Академик Дечко Узунов”, гр. Казанлък, по едногодишен проект за развитие на млади таланти – “Заедно можем” от октомври 2005 година.


Откриване на Арт магазин за уникални живописни творби и скулптура, картички и бижута ръчна изработка.

Работа по издаване на авторски труд с цел да се разкрие връзката на Тракийската култура с древногръцката такава, християнството и значението и за Европейската цивилизация.

Хуманна инициатива в помощ на Радка Христова Господинова за извършване на бъбречна трансплантация – чрез продажба на мартеници: февруари – март 2006 година

Обмяна на опит и участие в международен обмен Пояна Бращов – Румъния (03- 10 юли 2006 год.). Участници: Италия, Русия, Молдова, Турция, Грузия, Полша, Словакия, Азербайджан, Румъния, България.

Четвърти младежки обмен , на който организацията ще представи България.   Идеята на проекта е четирите държави – Германия, Босна, Полша и България да съпоставят германския град Потсдам с техните родни градове, да снимат и създадат филм. Чрез обмена ще се популяризира не само България, но и Казанлък като Европейски културен център.

Акредитирахме се за Европейска доброволна служба към НЦЕМПИ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *