Дейности през 2011 г.

Януари

14-21.01 Участие в семинар за споделяне на опит относно Европейска доброволческа служба в Анкара, Турция, с участници от Уелс, Полша, Унгария, Чешка република, Словения, Естония.

13.01 Екологична вечер за излъчване на кратки филми за опазване на околната среда.

20.01 Учредяване на еко-клуб в Казанлък, наречен „Дълбоки корени” с помощта на ЕДС доброволката Раминта Крисчунейта и доброволеца от Корпуса на мира Меган Люнибърг.

Подготовка на проект „Не пилей ресурси” и кандидатстване пред НЦ „Европейски Младежки Програми и Инициативи” по дейност 1.2. младежки инициативи.

Февруари

22.02 Раминта Кришчунейта  от Литва по Дейност 2 – Европейска доброволческа служба на програмата „Младежта в действие”, връчи първите по рода си Номинации за доброволчество на Читалище „Искра” с председател Васил Самарски, и ПМГ „Никола Обрешков”, с директор Красимир Дамянов. Двамата допринесоха за осъществяването на Еко вечер с излъчването на късометражни филми, като спасиха събитието в последния момент поради непредвидено спиране на електричеството.

Подготовка на проект „Почистване и облагородяване на междублоково пространство в ж.к. „Васил Левски”, гр. Казанлък и кандидатстване по Национална кампания за чиста околна среда „Обичам природата – и аз участвам”

Презентация на еко клуб „Дълбоки корени” към МЦР-Взаимопомощ пред ПГЧЕ „Ромен Ролан” гр. Стара Загора

Март

01.03 Раздаване на мартеници в Дом за стари хора номер 3 и ДЦДУ в гр. Казанлък, направени от доброволци.

03.03 Раздаване на гривнички бяло, зелено, червено по случай националния празник в центъра на гр. Казанлък на граждани.

9-13.03 Семинар в Уелс за бъдещи съвместни проекти със страни като Турция, Холандия, Финландия, Уелс, Франция, Словакия. Визитата на един представител от наша страна продължи 5 дни в гр. Кардиф.

20.03 Посрещане на ЕДС доброволеца Людас от Литва по проект «Изкуството да даваш» с младежкия общински съветник на организацията Станислава Колева и менторът му Стела Бочева.

23.03 Участие в инициативата “Часът на земята” взеха над 25 доброволци на организацията, със запалени свещи в центъра на гр. Казанлък.

30.03 Участие в Годишната среща за оценка на Програма „Младежта в действие” на ЕК  и  Евродеск за 2010 г., по покана на НЦЕМПИ.

Подготовка на проект „Гора за хората” и кандидатстване пред фондация „Еко общност”.

Подготовка на проект „Еко бъдеще” пред Обществен дарителски фонд – Стара Загора и дарителска програма „Създаваме по-добро бъдеще” на „Загорка” АД.

Април

6-10.04 Участие в Люксембург на СОХО семинар за акредитирани организации по ЕДС. Единственият участник от България е от „Взаимопомощ” и е избран чрез селекция.

27-30.04 Участие в тренинг за повишаване на капацитета и устойчивостта на Национален младежки форум- България, организиран от Европейски Младежки форум и Общо събрание на Национален младежки форум в гр. Стара Загора.

30.04-01.05 Организиране на еко панаир Копринка, инициатива за почистване около язовира от името на еко клуб „Дълбоки корени”, с подкрепата на Общински съвет- Казанлък, РИОСВ – Ст. Загора, „Давид Холдинг” АД, НЧ „Цвятко Радойнов” – с. Крън.

Май

02.05 Подписване на споразумение за съвместна работа с Исторически музей „Искра”.

03.05 Посрещане на ЕДС доброволката Ферхан Бозкая от Турция по проект «Изкуството да даваш».

20.05 Представяне на проекта „Еко бъдеще” пред местната общност.

28.05 Семинар за мултипликатори, проведен в НЧ „Възродена Искра- 2000”.

Юни

Подаване на проектни предложения към НЦЕМПИ по Дейност 2-Европейска доброволческа служба и Дейност 1.2-„Младежки инициативи”, с работни имена „Ново Искане” и „Клуб на доброволеца”.

Връчване на грамоти на Директора на РИОСВ-Стара Загора-инж. Пенка Начева, Председателя на комисията по екологичен и обществен ред към Общински съвет- Казанлък, Теменужка Папазова, Директора на „Давид Холдинг” АД гр. Казанлък за доброволно подпомагане на еко акция „Копринка”.

Получаване на награда от кмета на Община Казанлък за еко акция „Копринка” и други различни екологични инициативи.

Провеждане на работни ателиета за компостиране и рециклиране в домашни условия, по проект „Еко Бъдеще” в гр. Стара Загора, Николаево, Гурково, Павел баня и Мъглиж.

Юли

02-09.07  Кратка визита, посещение в Уелс, Кардиф.

30.06-04.07 Участие в национална среща на доброволчеството в гр. Варна.

04-10.07 Еко лагер „Паниците”, съвместно с „Европа директно”, „Организацията на скаутите в България”, БМЧК и др. партньори.

Излъчване на екологични късометражни филми, по проект „Еко Бъдеще” в ДДЛРГ „Теофано Попова”, гр. Стара Загора.

Одобрение на проектно предложение от НЦЕМПИ по Дейност 2 -Европейска доброволческа служба  „Ново искане”, което стартира през ноември и доведе трима нови доброволци от Полша, Латвия и Словакия.

Септември

На 10 септември 2011 г. от 11:00 до 14:00 часа на центъра на гр. Казанлък, ул. “Искра” 22, създадохме истинска атракция по проект “Еко Бъдеще”, финансиран от “Загорка” АД.  Изработихме над седемдесет картички от рециклираната хартия, направена в работните ни ателиета.

В периода 14-22.09.2011 г. във фоайето на Областна администрация-Стара Загора, по проект „Еко Бъдеще”, бе наредена фото изложба със снимки от дейностите и с материали, направени по време на проекта. След приключване на изложбата в Града на липите тя се премести в Града на розите- Казанлък, от 26-30.09.2011 г. в ДНА.

На 30 септември 2011 г. от 13:30 в читалището на гр. Павел Баня се проведе еко филмово шоу пред много млади хора, организирани със съдействието на еколога в Общината и преподаватели от СОУ „Христо Ботев” гр. Павел Баня.

Октомври

От 29.09.2011 г. до 02.10.2011 г. в гр. Брей, Ирландия, взехме участие в курс на САЛТО с  изпращащите организации по ЕДС (Европейска доброволческа служба) от Естония, Унгария, Финландия, Словакия, България и Турция.

В гр. Казанлък на „Младежки център за развитие-Взаимопомощ” гостува шестчленна младежка делегация с представители от Република Корея и Министерство на образованието, младежта и науката. Посещението е част от Споразумение за сътрудничество в областта на младежта и спорта между двете страни.

Ноември

В началото на месеца стартира проектът „Ново Искане”. На летище София доброволката Алекс даде интервю пред камерата на Стрес ТВ, измислената от младежката организация телевизия, за да отговори на въпроса какво прави доброволката в България.

Декември

На 3 декември се включихме в кампанията по почистване на парк „Тюлбето”, организирана от Община Казанлък

5-ти декември (Международния ден на доброволеца) от 17:00 стартирахме проект „Клуб на доброволеца”, самофинансиран от организацията ни и одобрен от НЦЕМПИ, по дейност 1.2. „Младежки инициативи”, в размер на2500 евро.

Чрез доброволеца си  по ЕДС Людас Праспаляускас и свои доброволци от клуба си в София, станахме част от  най-дългото послание на доброволците в света. Над 200 младежи – доброволци се включиха в сътворяването на общо есе, посветено на темата  „Мисия доброволец”.

На 13 декември 2011 г., вторник, от 13.00 часа, в музея „Земята и хората“, Министерство на околната среда и водите, ни награди в рамките на Националната кампания „Зелена България“ за граждански инициативи, осъществили „зелени идеи“. Присъдена ни е “Специалнa наградa” за превенция, възпитание и информационни кампании.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *