“Когато розите умират” – песен на Забранен Свят към филма “Трябва да съм луда” (live)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *