Структура

Общо събрание към 26 октомври 2013 г.

Учредители:

Красимир Цанев
Мария Славова
Елена Костова
Антон Вълев
Цветелина Матеева
Ваня Михалева
Евелина Тодоранова

Координатори на клуб:
Казанлък – Иван Георгиев
София – Гергана Костуркова
Варна –  Мария Лишковска
Стара Загора – Евгении Лишев  
Велико Търново – Илия Илиев
Горна Оряховица – Евелина Тодоранова
Плевен – Александър Симеонов
Димитровград – Елена Димитрова
Пловдив – Венцислава Рачева

Председател:
инж.Мария Младенова Славова

Управителен съвет:
инж.Мария Младенова Славова
инж.Станимир Младенов  Ноев
Христо Генчев Кърпачев