Проект “Еко бъдеще”

Дарителска програма на „ЗАГОРКА” АД „Създаваме по-добро бъдеще2011финансира Проекта на „МЦР – Взаимопомощ” – “Еко бъдеще”

Цел на проекта :

Младежите да се доближат до природата и горите; Да се запознаят с екологията и доброволчеството; Да се срещнат с различни и интересни хора не само от страната, но и с доброволци от Литва и Турция, които да им покажат техни екологични практики; Да се популяризира опита на организацията и нейният създаден екологичен клуб «Дълбоки корени», създаден съвместно с партньорски организации и се заздрави това начинание.

Дейности:

  • Представяне на проекта на местната общност и медиите;
  • Организиране на обучение за мултиплайери;
  • Провеждане на работни ателиета в гр. Казанлък, Павел баня, Гурково и Николаево, Мъглиж, Стара Загора;
  • Прожектиране на къси екологични филми в гр. Казанлък, Павел баня, Гурково и Николаево, Мъглиж, Стара Загора;
  • Избор на участници и провеждане на еко лагер „Паниците”;
  • Подготвяне и представяне на изложба на проекта;
  • Направа на картички от рециклираната хартия и подготовка на анкета;
  • Създаване и разпространение на електронен информационен бюлетин;
  • Раздаване на картички от рециклираната хартия и попълване на анкета.