Местонахождение

Седалището на Сдружение „Младежки център за развитие – Взаимопомощ” е: в Област Стара Загора

Работен офис и арт магазин и клуб:

гр. Казанлък, ул. Искра № 22

Председател:

Красимир Цанев

Членове на УС:

Мария Славова; Станимир Ноев

За контакти: info@ydcma.org