• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>> - ПРОЕКТИ ЗА ПОСРЕЩНАТИ ДОБРОВОЛЦИ

Проектът ще даде възможност на участващите доброволци да бъдат въвлечени в дейности и запознаят с добри практики за развитие на междукултурните връзки. Ще насърчи организирането, финансирането, ра...

продължава>

Проектът ще даде възможност на участващите доброволци да бъдат включени в съвместната дейност на организацията ни с Дневен център за деца с увреждания, Народно читалище „Възродена Искра 2000” и Це...

продължава>

Основната идея на проекта е да се информира местната общност в малкия град за измененията в климата, защита на природата и замърсяване на околната среда и това да стане чрез близки до младите мето...

продължава>

Първата дейност, беше осъществена още с пристигането на доброволката от Франция – то беше атрактивно, радушно и силно емоционално от местната доброволческа общност и партньори на организацията- ощ...

продължава>

ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2019

www.kazanlak-bg.info