• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>> - ПРОЕКТИ ЗА ПОСРЕЩНАТИ ДОБРОВОЛЦИ

Доброволческото партньорство, ще се осъществи в 3 периода: 01.01.2019 г. -30.06.2020г; 01.07.2019 -31.12.2020 г; 01.07.2020 г. -31.12.2021 г.

Години наред организацията ни използва, като помощен ин...

Стартираха дейностите по проект "Дълбоки корени" на програма "Еразъм+“ осъществяван от младежката организация МЦР-Взаимопомощ, по който Община Казанлък е асоцииран партньор.

По проекта доброволците...

продължава>

Проектът се провежда в Казанлък, България - Розовата долина, но е свързан с дейности и пътувания до София, Варна, Велико Търново и други градове. Той продължава в два етапа от по 11 месеца като във ...

продължава>

Шестима доброволци от Испания, Германия и Македония в продължение на два етапа от по девет месеца (15.07.2015-15.04.2016 и 15.04.2016-15.01.2016), ще бъдат активни участници в работни младежки гру...

продължава>

Основната цел на проекта с участието на 12 доброволци от Полша, Словакия, Румъния, Италия и Испания е да повиши екологичното съзнание на местните младежи и местната общност като цяло, чрез провежда...

продължава>

Четиримата доброволци от Испания и Италия, в продължение на два етапа от по осем месеца, ще бъдат активни участници в работни младежки групи, организирани по проекта в Дневен център за деца с ув...

продължава>

 

Проектът ще даде възможност на участващите доброволци да бъдат включени в съвместната дейност на организацията ни с различни институции

продължава>

ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2022

www.kazanlak-bg.info

Earn free bitcoin