• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>> Основни дейности

Януари

Организиране на фото изложба в клуб на доброволеца с име “Между реалното“ на United avangard artist към НЧ “Възродена Искра - 2000“, с ръководител Румен Сомов.

продължава>

Януари

14-21.01 Участие в семинар за споделяне на опит относно Европейска доброволческа служба в Анкара, Турция, с участници от Уелс, Полша, Унгария, Чешка република, Словения, Естония.

продължава>

Изграждане на база данни за безвъзмездни кръводарители.

продължава>

Съвместна дейност с ПГПИ'' Академик Дечко Узунов'', гр. Казанлък, по едногодишен проект за развитие на млади таланти - "Заедно можем" от октомври 2005 година.

продължава>

ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2022

www.kazanlak-bg.info

Earn free bitcoin