• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>> Новини

По повод 1-ви март, денят на Баба Марта доброволци на Взаимопомощ раздадоха мартеници в Дневен център за деца с увреждания, Домове за стари хора 1 и 3.

„Ние работим много добре с тези институции ...

От 19.02 до 22.02 се проведе младежки форум за диалог и мерки за изграждане на доверие между културите в целия регион на Черно море в Истанбул. Както подсказва името, бяха представени страните от Ч...

продължава>

От 24.01 до 26.01 се проведе конференция «Най-добри практики при интегрирането на глобалното образование в неформалното обучение» за младежки работници относно неформалното образование в  столицата ...

продължава>Пореден филм се създаде за доброволците на Младежки център за развитие-Взаимопомощ и проект „Екологично развитие III”, включващ еко фестивал Копринка 2013 г. Линк към филма може да намерите на официал...

продължава>

Представител на МЦР-Взаимопомощ взе участие в периода 9.12-14.12 в обучението „Challenging Locality”, което се проведе в Констанчин- Йежорна, Полша. То бе организирано от националните агенции на По...

продължава>

 

От 30.11 до 09.12 се проведе младежки обмен „Активно гражданство“ във Франция, Ерсе (близо до Тулуза). В него взеха участие  държавите-Франция, България, Естония, Румъния, Полша, Португалия, Бра...

продължава>

На 30-ти септември от 13:00 часа в град Велико Търново беше открита лично от Негово Превъзходителство д-р Хенсел Лешек изложбата „Помни. Катин 1940”. Тя се организира в партньорство между МЦР-Взаимо...

продължава>

6 младежи на МЦР-Взаимопомощ взеха участие в младежки обмен по програма „Младежта в действие” с наименование „Еко високи земи” в Закопане, Полша с посрещаща организация „Феникс”.

продължава>

ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2021

www.kazanlak-bg.info

Earn free bitcoin