• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>> Новини

За период от 1 месец от 24.03 до 24.04.2015 г. ще се проведе проект „Подправи живота си” в Загоре, Словения с двама представители на България от МЦР-Взаимопомощ. Доброволците включени в него са общ...

продължава>

Двама представители на младежката неправителствена организация „МЦР-Взаимопомощ“ взеха участие от 17 до 19 февруари 2015 г. в предварителна среща по проект „Подправи живота си“ в Загорие, Словения....

продължава>

От 11.01 до 19.01.2015 г. в Полша се проведе младежки обмен на спортна тема. Мероприятията бяха реализирани в два града: Краков и Закопане, с участие на 4 държави- Полша, България, Литва и Хърватска...

продължава>

В края на 2014 година „Взаимопомощ” спечели поредния си проект по Европейска доброволческа служба, която дейност се администрира вече от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), Националнат...

продължава>

На 13 и 14.12.2014 г. в София се състоя Общото събрание на Национален младежки форум. Това е поредният опит за национално обединение и представителство на младите хора, което се случи след упорита ...

продължава>

Проектът беше с обща продължителност на дейностите от 15 месеца, в които четири доброволки работиха за МЦР-Взаимопомощ в Казанлък по проект „Приятелство в кутия” на програма „Младежта в действие”. ...

продължава>

МЦР-Взаимопомощ навърши 10 години. По този случай се организираха десет събития, с активното участие на европейските доброволци, пребиваващи в момента в гр. Казанлък по проект „Приятелство в кутия”...

продължава>

Петима младежи от България, членове на МЦР-Взаимопомощ взеха участие в обучителния семинар “Stаrt Up Flow”, който се проведе между 20ти и 27ми октомври, 2014г. във Варшава. В проекта участваха още ...

продължава>

ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2021

www.kazanlak-bg.info

Earn free bitcoin