• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>> Новини Младежки Обмен "HELP- Healthy environment, Less Pollution" Къмпина, Румъния

Младежки Обмен "HELP- Healthy environment, Less Pollution" Къмпина, Румъния

 

От 12 до  22.11.2018 год. се проведе  младежкият обмен „HELP- Healthy Environment, Less Pollution”, в град Къмпина – Румъния, организатор на събитието е „Together - Romania “. Главната тема на този проект беше относно опазването на околната среда и какви са последиците от замърсяването и. Участниците бяха от 5 държави: България, Румъния, Полша, Естония и Словакия. Програмата беше базирана на неформалното обучение и включваше различни занятия, като например Treasure hunt (търсене на значими обекти разположени в центъра на града), изнасяне на лекции в две местни гимназии, най-различни игри базирани на идеята за опазване на околната среда и др.  Като краен продукт на обмена целия екип изработи информационен сайт за темата, целите и дейностите на проекта и неговите участници. Научихме да промотираме и прилагаме разделно събиране на отпадъци и да се намали и контролира отпадъците в не контролираните сметища и да се разпространи информация сред местната общност за разделно събиране и рециклиране на отпадъци.

По време на проекта създадохме собствена екологична република на име „Утопия“. Трябваше да правим концепция за конституция като за целта бяхме разделени в няколко групи, най-интересната идея която излезе е създаването на утопична анархия. Друга дейност беше откриването на четвъртото „R“ в сентенцията „Reduce, Reuse, Recycle” като тя трябваше да е свързана с екологията. Сред идеите бяха React, Rethink, Regrow, Replant,Read. Всички участници представиха своите страни на културни вечери с презентации, храна, напитки и игри, показващи най-доброто от страните-участници в проекта. Също така, за да се потопим по-дълбоко в културата на домакина на проекта – Румъния, ни бяха организирани посещения на Букурещ и Брашов.

Като резултат от проекта целият екип се ангажира да популяризира екологичното мислене сред месните общности.

 

ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2021

www.kazanlak-bg.info

Earn free bitcoin