• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>> Новини Обмен “Gender Equality Now” Румъния

Обмен “Gender Equality Now” Румъния

От 05.11.17г до 11.11.17г в китната долина на река Дофтаней (Румъния) се проведе младежки обмен по програма Еразъм +, в които участваха представители на Турски, Словашки, Румънски Финландски и Български неправителствени организации. 

Темата на проекта засяга половото равенство и пречките пред него. “Gender Equality Now” представи на младежите възможност да научат повече за половата дискриминация и политиките за туширането ѝ, чрез презентации, артистични проекти, тренинги и групова работа.

Домакин на проекта, който доведе всички младежи в живописното селце Трайстени е Асоциация “Together Romania”, която е един от новите партньори на МЦР „Взаимопомощ” по европейските проекти.

Продукт от работата на участниците е брошура, целяща да е от помощ при бъдещи мероприятия от подобен тип. А българските представители могат да се похвалят с над 1500 снимки, няколко артистични проекта, успешно презентиране на държавата и здрави интернационални приятелства.

Важна част от младежкия обмен бяха националните културни вечери, в които всички екип представи най-характерните за народа си традиции, изкуства и самобитни особености. Те доведоха до международни опити за танцуване на право хоро и произнасяне на скороговорки, запознаване с богатството на родината и обещания за посещение на България.

В заключение, ние:

- Боряна Борисова;

- Васил Елховски;

- Емел Тисова;

- Станислава Тонева;

- Яница Георгиева;

екипът, представил България в младежкият обмен “Gender Equality Now”, в Румъния, желаем да изразим искрена благодарност на организацията, чиито членове сме – „Взаимопомощ” Казанлък и очакваме с нетърпение следващи приключения в младежките програми.

ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2021

www.kazanlak-bg.info

Earn free bitcoin