• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>> - ПРОЕКТИ ЗА ИЗПРАТЕНИ ДОБРОВОЛЦИ Интерактивен влак на култури

Интерактивен влак на култури

Краткосрочният проект се провежда в продължение на 2 месеца в Leszno, Полша от 04.07 до 31.08.2017 г. Приемащата организация е Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, а изпращащата МЦР-Взаимопомощ.

Основните дейности са насочени в организирането на събития, лятни лагери с деца с  увреждания.

В момента от българска страна по проекта участва доброволката Борислава Василева от София.

ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2019

www.kazanlak-bg.info