• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>> Новини ЕКО ФЕСТИВАЛ КОПРИНКА 2017 г.

ЕКО ФЕСТИВАЛ КОПРИНКА 2017 г.

Програма за Еко Фестивала:

 

 

23.06.2017 Петък

 

13:00-16.00 Изграждане на младежки палатков лагер.

13:00-20:00 Thracian spirit 15 минутна разходка с кон сред природата.

16:00-19:00 Подготовка за местата за дейности.

19:00-20:00 Техническа конференция за приз „Кристален еделвайс”.

21:45-00:00 Конкурс за млади таланти „Малка сцена” с концерти на групите

"White Walkers" и ”ПО-ROCK”.

Място: на плажа на язовир Копринка, поляната зад хотел Лазур

 

24.06.2016 Събота

 

10:00-19:00 Национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи за приз „Кристален еделвайс”.

10:00-20:00 Thracian spirit 15 минутна разходка с кон сред природата.

10:30 -13:30 Почистване на язовира /инфо точка на стената на язовира/.

10:00–12:00; 14:00-18:00 Работни ателиета, водени от Мария Стоева (дворче за занаяти и приключения с. Ъглен).

21:45-22:30 Конкурс за млади таланти „Малка сцена” с Damyana.

22:30-00:30 ДиДжейПарти.

Място: на плажа на язовир Копринка, поляната зад хотел Лазур

 

25.06.2016 Неделя

 

10:00-14:00 Почистване и прибиране на лагера.

10:00-17:00 Thracian spirit 15 минутна разходка с кон сред природата.

 

Място: на плажа на язовир Копринка, поляната зад хотел Лазур

 

Носете си палатки, храна и бъдете в добро настроение!!!

 

 

 

ECO FESTIAL KOPRINKA 2017

23.06-25.06.2017

 

23.06.2017 Friday

 

13:00-16.00 Setting up a youth camp.

13:00-20:00 Thracian Spirit-15 minutes’ walk with horses in the nature.

16:00-19:00  Preparation the places of the activities.

19:00-20:00 Technical conference for “Cristal Edelweiss”.

21:45-00:00 Concert of groups "White Walkers" и ”MORE-ROCK”.

Venue: the beach of Koprinka dam lake, the field behind hotel “Lazur”

 

24.03.2017 Saturday

 

10:00-19:00 “Cristal Edelweiss” games and workshops.

10:00-20:00 Thracian Spirit-15 minutes’ walk with horses in the nature.

10:30 -13:30  Cleaning of Koprinka dam lake (info point at the beginning of the wall).

10:00–12:00; 14:00-18:00 Workshops with Maria Stoeva.

21:45-22:30  Young talents contest “Small stage” with Damyana

22:30-00:30 DJ party

Venue: the beach of Koprinka dam lake, the field behind hotel “Lazur”

 

25.06.2017 Sunday

 

10:00-14:00 Final cleaning. Leaving the camp.

10:00-17:00 Thracian Spirit-15 minutes’ walk with horses in the nature.

 

Venue: the beach of Koprinka dam lake, the field behind hotel “Lazur”

 

Take your tents, food, and good mood!

 

 

ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2021

www.kazanlak-bg.info

Earn free bitcoin