• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>> Новини Доброволчеството като начин на живот

Доброволчеството като начин на живот

Сдружение с нестопанска цел „Младежки център за развитие-Взаимопомощ” е организация, създадена преди 11 години. Основни цели на Сдружение са: да способства за развитието на младите хора, като ги подпомага да развият своите физически, творчески и духовни качества за добри граждани на Република България; насърчаване организирането, финансирането, разработването и осъществяването на проекти за развитие на международен младежки обмени и туризъм с цел взаимно опознаване на младите хора от държавите от Европейкия съюз и Централна и Югоизточна Европа; насърчаване организирането, финансирането, разработването и осъществяването на социален патронаж.

Към настоящи момент организацията работи в няколко основни сфери: екология, изкуство и култура, доброволчество и социални дейности. Клубовете на сдружението са в София, Варна, Стара Загора, Велико Търново, Горна Оряховица, Плевен, Димитровград, Пловдив и Казанлък. Организацията е пълноправен член на Национален младежки форим-най-голямото обединение на младежки неправителствени организации в България.

Организацията притежава акредитация от Европейската комисия  по Европейска доброволческа служба за посрещане, изпращане и координиране на доброволци по програма „Младежта в действие” и „Еразъм+”.

МЦР-Взаимопомощ към настоящия момент осъществи общо 9 проекта по европейска доброволческа служба по програми "Младежта в действие" и "Еразъм+" на обща стойност 161 097 евро. По тези проекти в Община Казанлък са пристигнали по 1 доброволец от Франция, Турция, Швеция, Германия и Румъния, 2-ма доброволци от Литва, 3-ма от Унгария, 4-ма от Македония, по 5-ма от Италия и Латвия, 7 от Испания, 8 от Словакия и 10 от Полша. За 11 години работа посрещнати доброволци по проекти са от 13 националности или общо 49 чужденци в КАЗАНЛЪК. В момента в Дневните центрове за деца и възрастни с увреждания и Домове за стари хора 3 и 1 в гр. Казанлък работят две испански доброволки. Идеята на проекта е да се оползотворява свободното време на децата, младежите и възрастните хора в посочените институции. До края на проект „Приятелство в кутия 2” се очаква в града ни да пристигнат още 4-ма доброволци, които ще останат до началото на 2017 г.

Отделно МЦР-Взаимопомощ до момента изпрати 39 български младежи по проекти по Европейска доброволческа служба в Испания-11, Словения-10, Полша-9, Португалия-3, Турция и Унгария по 2, Германия и Италия по 1. Участие на членовете на организацията в международни семинари, тренировъчни курсове и обучения в цяла Европа.

Работата на организацията обаче не спира до тук. Организацията е помогнала и в благотворителни инициативи за събиране на средства за хора в нужда.

Гордеем се с 5 годишната си работа по „Еко фестивал Копринка”, издаване на бюлетин „ДоброволциТЕ”, инициативата „Толерантност между поколенията”, програма „Възможности” – стипендианска програма на млади таланти, осъществен проект в 5 общини от Област Стара Загора едновременно по програма на „Загорка” АД-„Създаваме по-добро бъдеще”, участие в проекти на МОН „Студенски практики”. Притежаваме запазена марка в патентното дружество с наименование „Малка сцена”, както й администрираме единствената Евродеск точка за актуална младежка информация.

Организацията осъществи добри контакти с Полското посолство и лично посланика Негово Превъзходителство Лешек Хензел по наша покана пристигна в Казанлък като откри Стената на доброволчеството, която е единствена в България.

Спечелени 2 награди от Министрество на околната среда и водите, награди от Община Казанлък и международна награда от Европейската комисия.

ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2022

www.kazanlak-bg.info

Earn free bitcoin