• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>> - ПРОЕКТИ ЗА ПОСРЕЩНАТИ ДОБРОВОЛЦИ Проект „Приятелство в кутия 2”

Проект „Приятелство в кутия 2”

Съдържание на статията
Проект „Приятелство в кутия 2”
Първите ни впечатления от България.
Всички страници

Шестима доброволци от Испания, Германия и Македония в продължение на два етапа от по девет месеца (15.07.2015-15.04.2016 и 15.04.2016-15.01.2016), ще бъдат активни участници в работни младежки групи, организирани по проекта в Дневен център за деца с увреждания и Домове за стари хора номер едно и три в гр. Казанлък.

Проектът ще даде възможност на участващите доброволци да бъдат включени в ежедневната дейност на организацията ни и партньорите, насочена към  формиране на толерантност и емпатия към различните сред децата и промяна на нагласите в общността към хората с увреждания, възрастните хора и повишаване имиджа на местните институции и организации. Целта е, чрез различни дейности и арттерапевтични занимания на доброволците в организациите партньори да се работи системно за възпитаване у децата на способност да приемат разликите и отправяне на послание за приятелство към останалите деца. Доброволците ще имат възможност да научат повече за децата с увреждания, отглеждани в семейна среда и съпътстващите ги проблеми. Ще работят с възрастните хора за да развият идеята на посрещащата организация МЦР-Взаимопомощ, в кампанията за толерантност между поколенията в работата с ръководствата на Домове за стари хора номер едно и три в гр. Казанлък за осъзнаване на идеята, че възрастните хора не са били по различни от нас и ние един ден ще станем като тях.

 

В проекта ще се разгледат младежките инициативи на ЕС като средство за подпомагане на инициативността и мотивацията на гражданите и повишаване умението на младия човек за адаптивност и работа с деца в неравностойно положение, за толерантност към възрастните. Организиране на срещи с различни специалисти в области, които вълнуват ЕДС доброволците и могат да подпомогнат работата им и популяризирането на проекта чрез издаване на електронен бюлетин «ДоброволциТЕ».

Същността и съдържанието на проекта, като цяло са в основата на междукултурно образование между поколенията и учене през целия живот. Разпространение на ЕДС философията в местната общност и насърчаване на младите в участие по програмите на ЕС чрез творчество и разпространение на различните култури. Особено акцентиране на хората със специални нужди.

 ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2019

www.kazanlak-bg.info