• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>> - ПРОЕКТИ ЗА ПОСРЕЩНАТИ ДОБРОВОЛЦИ „Еко фестивал Копринка 2015”

„Еко фестивал Копринка 2015”

Основната цел на проекта с участието на 12 доброволци от Полша, Словакия, Румъния, Италия и Испания е да повиши екологичното съзнание на местните младежи и местната общност като цяло, чрез провеждане на Еко фестивал Копринка за пети пореден път.

Язовир Копринка е често посещаван от туристи, които не се отнасят със загриженост към местността. По тази причина организирахме първия си фестивал през 2011 г., като го осъществихме още три пъти подред. Фестивалът включи огромен процент от местните млади хора, които бяха обучени на специални работни ателиета относно това как да се справят с различни екологични предизвикателства. Доброволците по ЕДС спомогнаха за това да привлекат и обучат повече хора, както и участваха активно в провеждането на фестивала и подготовката му. Обединихме както местната власт, така и други институции и организации в кампанията, което отчитаме като важен принос.

Насърчаване на европейското сътрудничество и гражданска активност в младежката сфера по време на проекта ще се постигне чрез множество срещи и възможности за ролево и иновативно обучение на доброволците по ЕДС и доброволците от местната общност, като методите за това са успешно приложени в периода 2011 г. до 2014  г. в предшестващи през тези години ЕДС проекти от поредицата "Екологично развитие". Сега ще поканим за партньорство и организациите-членове на Национален Младежки Форум, на чието обединение сме учредители. Проектът ще има дългосрочно влияние върху местната общност чрез последващи дейности и разпространение на информационен електронен бюлетин в четири издания, разпространен в страницата на организацията и медийният ни партньор Казанлък инфо. Част от материалите ще се отпечатват на страниците на друг медиен партньор- местен  вестник „Искра”, с който имаме сключено официално споразумение. Трябва да се отбележи мултиплициращият ефект, който ще бъде постигнат чрез обучения на млади хора (основно ученици).

Ще бъде постигнат ефект в посока насърчаване на европейското съзнание чрез  организирането на международни събития, в които ще се представят страните на организациите партньори по проекта. Предвидени са посещения на културно-исторически обекти и различни арт и еко събития на млади таланти и еколози с ключовото присъствие на ЕДС доброволците, с цел осъществяване на интеркултурна комуникация и обмен на добри практики.

Младите хора от местната общност ще бъдат включени активно в планираните дейности, като имат възможност да научат повече за Европейския съюз и дейностите, организирани по програма ”Еразъм+”. Ще се стремим към разпространение на ЕДС философията в местната общност и насърчаване на младите за участие по програмите на ЕС по интересен и интерактивен начин, чрез създаването на документален и късометражни филми за фестивала и издание на бюлетина.

Еко фестивал Копринка ще бъде проведен във връзка със Световния ден на екологията –5 юни. Очакваме масово участие на младежите от региона и на различни училища, защото разполагаме с доброволчески актив, който има практически опит от предишни еко проекти и инициативи. Планирани са и презентации и дискусии на ЕДС доброволците в средните училища на територията на Община Казанлък, което ще се съчетае с представяне на еко фестивала и програма "Еразъм+".

Проектът ще даде на младите хора възможност да установят, че имат общи ценности с младежите от другите страни, като разработват заедно в дните на фестивала траш художествени изделия от непотребни вече материали и се учат да общуват помежду си въпреки междукултурните си различия, използвайки позитивната им страна. Доброволците ще се запознаят с образователните възможности в страната ни и ще дадат своя неформален принос за нови идеи в сферата на изготвянето на документално кино и бюлетин чрез  проекта. Разпространението на бюлетина и късометражните филми, издадени по проекта, ще се превърнат в традиция и ще представят идеите на ЕС и алтернативите по програмата „Еразъм+”. В тях ще е опишат и опитът на доброволците по ЕДС в България. Те ще бъдат представени и на английски чрез резюме в бюлетина и субтитри на филма. Материалите ще се изпратят на изпращащите организации, за да се представи работата на доброволците и в тяхната родна страна, да се разкаже за България и за ЕДС философията. Бюлетинът „ДоброволциТЕ” и еко филмите ще са естествено продължение на опита и емоциите на предишните доброволчески проекти и кампании, инициирани от организацията ни, като в края на проекта те ще бъдат раздадени на електронни носители заедно с филми, вече направени от доброволци по проектите „Екологично развитие”- първа, втора  и трета част.

Младите хора от местната общност участват с интерес във всякакви младежки инциативи и кампании, които обаче обикновено са краткотрайни и обикновено нямат междукултурно измерение. В рамките на нашия проект те ще могат да се  присъединят и участват активно в различни екологични и арт дейности чрез възможностите, предоставени от ЕС и програмите на ЦРЧР. Те ще получават навременна и адекватна информация от Евродеск - точка, с която Казанлък отдавна разполага.

 

ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2019

www.kazanlak-bg.info