• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>> Новини Обучение Mentor Plus – Виена

Обучение Mentor Plus – Виена

За периода 20-24.04.2015 във Виена, Австрия, се проведе обучение „MENTOR plus - Improving mentorship in EVS“, организирано от Австрийската Национална Агенция (Interkulturelles Zentrum), планирано и координирано от Испанската Национална Организация (ane). В обучението взеха участие 24-ма доброволци от 12 националности. МЦР – Взаимопомощ имаше представител в лицето на Васил Елховски.

Основна цел на обучението е да подобри качеството на менторството  в EVS и да подкрепи активните ментори, работещи с  техните доброволци.

Основни насоки в обучението са :

- Подобряване на разбирането за менторство в EVS, основни познания за EVS като цяло, и относно структурата на програмата  Erasmus+: Youth in Action.

- Създаване на общо понятие за менторството в EVS.

- Разсъждаване за ролите, отговорностите, предизвикателствата и нуждите, отнасящи се до менторството в EVS.

- Споделяне на най-добри  модели и инструменти за подкрепа на EVS доброволците.

Педагогическият подход  на обучителните дейности се базира на методите на неформалното обучение и учене чрез опит, както и на приноса на участниците и активно участие във всички части на програмата.

ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2019

www.kazanlak-bg.info