• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>> Новини Обучение „ТИК-ТАК” в Турция

Обучение „ТИК-ТАК” в Турция

От 16 до 22 март 2015 г. се проведе обучение „ТИК-ТАК” в Турция, организирано от турската национална агенция по програма „Еразъм+” съвместно с обучители от ресурсен център Салто.

Основната идея на обучението, в което се включиха по няколко представители от държавите Белгия, България, Чехия, Естония, Франция, Унгария, Испания, Италия, Литва, Норвегия, Полша, Румъния, Словения и Турция беше да бъдат обучени младежки работници как да разписват проектни предложения по новата програма „Еразъм+”.

От страна на България имаше трима младежки работници като един беше от МЦР-Взаимопомощ и всички бяха изпратени с подкрепата на Център за развитие на човешките ресурси. Предствителите на младежки организации бяха такива, които са въвлечени в управление на младежки центрове. Някои от участниците работят към Общините в техните държави като младежки работници. Най-голям опит в разписването на проекти от участниците се оказа, че имат от българската организация МЦР-Взаимопомощ, следвани от френска организация. По-голямата част от участниците за първи път се сблъскваха с разписване на проект като често те само са участвали в такъв.

Обучителите използваха методи на неформално образование и интерактивни игри под формата на театър през цялото време. Като работни методи се използваха ролеви игри, дискусии, изработване на стратегии за работа на младежки центрове, разписване на проектни предложение и одобрението им, поставяне на мястото на Национална агенция и оценители при одобрение на проекти. Обучителите използваха интерактивни методи по неформално обучение и работният процес беше на повече от интензивно ниво. Участниците, които нямаха опит по програма „Еразъм+” научиха достатъчно за разписването на проекти и качеството им, за организациите участващи в тях и партньорите, както й резултатите, които трябва да добият от тях.

Свободното време на младежите беше много лимитирано, затова пък имаха един следобед да разгледаме забележителностите на Истанбул. Турската национална организация организира  разходка с корабче по Босфора, което беше покрито от тях с включена вечеря. Едно от най-невероятните преживявания за участниците.

По време на специална вечер бяха представени и всички държави на участниците като България беше представена с традиционната и любима за всички чужденци лютеница, българско сирене, кашкавал, лимонови резенки, суджук и луканка, както и всеки участник получи от българската група мартеничка и беше разказана тази наша традиция.

 

Екип МЦР-Взаимопомощ

 

ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2019

www.kazanlak-bg.info