• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>> Новини Национален Младежки Форум

Национален Младежки Форум

На 13 и 14.12.2014 г. в София се състоя Общото събрание на Национален младежки форум. Това е поредният опит за национално обединение и представителство на младите хора, което се случи след упорита работа на над 37 младежки организации, вече членуващи и разделени в четири групи организации: политически организации, международни, национални и местни. Национален младежки форум е доброволно обединение, което си поставя за цел да бъде изразител на мнението на младите хора, партньор на институциите и защитник на интересите на младежките организации в България.

Делегатите започнаха обсъжданията с актуализиране на Политически документ „Структурния диалог“ и Политически документ „Признаване на неформалното учене - стандарти и валидиране“, актуализиране на Становището за Доброволчеството и позицията за Неформалното образование. Приеха отчета за 2014 и План за работа през 2015 година.

СНЦ „Младежки център за развитие – Взаимопомощ” получи поредното доверие от Общото събрание и представителство в Управителният съвет на НМФ след проведени тайни избори за десет членния орган. Член на УС на НМФ от страна на «Младежки център за развитие –Взаимопомощ» е Любомира Ганчева от клуба ни в София. След основаването на организацията, „МЦР- Взаимопомощ” участва активно в избираемите органи на НМФ. Пръв представител в Контролната комисия беше Антон Вълев, а през 2014 година Гергана Костуркова, Николай Иванов, зае място през 2012 година. А отново за представител в Управителния съвет през 2013 година, бе избрана Мария Славова – настоящият председател на «Взаимопомощ».

За Председател на НМФ бе избран пловдивчанинът Александър Иванов, магистър по Международни отношения, представител на Студентска асоциация за изследване на международните отношения - САИМО.

Красимир Цанев

ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2019

www.kazanlak-bg.info