• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>> Новини Международен младежки форум в Истанбул, Турция

Международен младежки форум в Истанбул, Турция

От 19.02 до 22.02 се проведе младежки форум за диалог и мерки за изграждане на доверие между културите в целия регион на Черно море в Истанбул. Както подсказва името, бяха представени страните от Черноморския регион: България, Румъния, Турция, Гърция, Украйна, Русия, Грузия, Азербайджан, Армения, Албания, Молдова и Сърбия. Основната тема на конференцията беше да представи регионалните конфликти в Черноморския регион и да потърси начини за тяхното мирно разрешаване. Имаше двама представители от България, един от тях – член на МЦР-Взаимопомощ.

Конференцията покри доста конфликти, на моменти беше и емоционална, като имаше дискусии от различните страни. При наличието на участници от Украйна, която преживява много трудни моменти, българските проблеми наистина изглеждат повече от преодолими, което дава надежда за развитието на България. Притеснително е надигането на силно десни националистически движения в много страни в региона, което може да доведе до бъдещи конфликти. Въпреки това, участниците изглеждаха отлично като група, което дава надежди за бъдещия мир в региона.

Младите хора, които израстват в региони, засегнати от въоръжени конфликти, са изложени на последствията от крайни форми на физическо и структурно насилие и често се сблъскват с драматични житейски преживявания, емоции и предизвикателства. Подобни преживявания могат силно да повлияят на техните възгледи и поведение към собствените си и други общности, тяхното отношение към конфликтите и мира и тяхната идентичност. Много млади хора, въпреки неблагоприятните обстоятелства, избират да участват в конструктивни инициативи и диалог, а не да се поддават на предразсъдъци, омраза и отхвърляне. Тези млади хора могат да станат лидери и, на свой ред, да включат други млади хора в диалог, посредничество, интеркултурна комуникация, трансформация на конфликта и работни проекти за мир.

 

Георги Младенов

ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2022

www.kazanlak-bg.info

Earn free bitcoin