• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>> Новини Обучение „Challenging Locality”,Констанчин- Йежорна, Полша

Обучение „Challenging Locality”,Констанчин- Йежорна, Полша

Представител на МЦР-Взаимопомощ взе участие в периода 9.12-14.12 в обучението „Challenging Locality”, което се проведе в Констанчин- Йежорна, Полша. То бе организирано от националните агенции на Полша и Словакия.

В обучението присъстваха 19 участници от различни страни – България, Полша, Хърватска, Словакия, Чехия, Босна и Херцеговина, Армения, Грузия, Албания, Франция и Холандия.

Основна цел на обучението бе придобиване на широки практични познания за това как бихме могли да постигнем локална промяна там, където живеем. Бяха разисквани всички необходими стъпки, всички въпроси, които налагат да им се обърне особено внимание.

Първата вечер бе посветена на опознавателни игри и уъркшопи.

На втория ден започна и обучението, като се дискутираха кои са началните стъпки и въпроси, които е възможно да възникнат по време на планирането на даден проект. Обсъдиха се всички етапи от изпълнението и осъществяването на дадено начинание в тази сфера. През втората половина от деня всеки от участниците подготви самостоятелна кратка презентация относно проект, в който е взел участие, което бе изключително полезно. Участниците успяха да се запознаят с проблемите на различните населени места и общности. От изключително значение беше и фактът, че много от участниците бяха от Източна Европа и Балканския полуостров, тъй като страните споделят много общи проблеми. Първият ден завърши с международна вечер, по време на която всеки успя да представи държавата и населеното си място.

Третият ден бе посветен на местната общност в Констанчин. Първата половина от деня премина в дискутиране на различни методи, чрез които участниците проучиха местните нужди на населението. Също така те планираха и самото проучване, което се осъществи в групи по 5 души. Всяка група посети различни места в града – местния търговски център, местния пазар, гимназия. Всяка група избра различен метод, но в крайна сметка всички достигнахме до еднакви изводи относно нуждите на местното население. Обсъдиха се резултатите и възникналите проблеми по време на акцията ни.

По време на четвъртия ден участниците планираха и акцията си във Варшава, която, имайки предвид ограниченото време и ресурси, имаше за цел да покаже на местното население, че младите хора са активни и позитивни. Обсъдиха се проблемите и преимуществата на днешните младежи. Акцията във Варшава се състоеше в разпространяване на картички с позитивни послания в центъра на града, инициативата премина добре и всички я приеха с усмивка. Денят завърши с традиционна полска вечеря в старата част на града.

През последния ден се обсъдиха положителните и отрицателните страни на планираната дейност. Участниците направиха обща оценка, отчетоха грешките си. Това бе от изключителна полза, тъй като би спомогнало за евентуално предотвратяване на такива.  Денят беше предвиден и за самооценка, оценяване на обучителите и насоки за попълване на сертификат Youth pass. Част от семинара беше посветен и на предстоящата програма “Erasmus+”.

Участниците получиха много практически и теоретични познания как биха могли да стартират свои собствени проекти, засягащи местните /локални/  нужди на дадено общество.

ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2022

www.kazanlak-bg.info

Earn free bitcoin