• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>> - ПРОЕКТИ ЗА ПОСРЕЩНАТИ ДОБРОВОЛЦИ Проект "Приятелство в Кутия"

Проект "Приятелство в Кутия"

Съдържание на статията
Проект "Приятелство в Кутия"
Лурдес
Анхела
Октомври
Ноември
Декември
Януари
Февруари
Март
Всички страници

Четиримата доброволци от Испания и Италия, в продължение на два етапа от по осем месеца, ще бъдат активни участници в работни младежки групи, организирани по проекта в Дневен център за деца с увреждания и дом за стари хора номер три в гр. Казанлък.

Проектът ще даде възможност на участващите доброволци да бъдат включени в ежедневната дейност на организацията ни и партньорите, насочена към  формиране на толерантност и емпатия към различните сред децата и промяна на нагласите в общността към хората с увреждания, възрастните хора и повишаване имиджа на местните институции и организации. Целта е, чрез различни дейности и арттерапевтични занимания на доброволците в организациите партньори да се работи системно за възпитаване у децата на способност да приемат разликите и отправяне на послание за приятелство към останалите деца. Доброволците ще имат възможност да научат повече за децата с увреждания, отглеждани в семейна среда и съпътстващите ги проблеми. В проекта ще се разгледат младежките инициативи на ЕС като средство за подпомагане на инициативността и мотивацията на гражданите и повишаване умението на младия човек за адаптивност и работа с деца в неравностойно положение, за толерантност към възрастните. Организиране на срещи с различни специалисти в области, които вълнуват ЕДС доброволците и могат да подпомогнат работата им и популяризирането на проекта чрез издаване на електронен бюлетин «ДоброволциТЕ».

На следващите страници можете да разберете повече за нашите доброволци:ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2019

www.kazanlak-bg.info