• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>> Новини Младежки обмен „Еко високи земи” в Закопане, Полша

Младежки обмен „Еко високи земи” в Закопане, Полша

6 младежи на МЦР-Взаимопомощ взеха участие в младежки обмен по програма „Младежта в действие” с наименование „Еко високи земи” в Закопане, Полша с посрещаща организация „Феникс”.

 

Това е четвъртият проект, по който организациите си партнират. Три от тях се проведоха в Полша и един беше с участието на полската организация по проект в партньорство с Взаимопомощ в страната ни.

Сегашният проект в Полша се проведе от 21 до 29 септември, като той беше насочен повече към това как да се оказва първа помощ ако пострадаш в планината, как да се катериш и как да оцеляваш при екстремни ситуации, бяха представени и спасителни планински екипи, участниците посетиха езерото Морско око. Българската група беше единствената, която имаше посветен цял ден на работно ателие, което беше направа на изкуство от отпадъци. Тази активност беше планирана още на етап разписване на проекта от полската и българската организации, които си партнират от 2009 г.

Участниците имаха шанса да усетят традициите на останалите държави от Полша, България, Литва, Словакия, Италия и Румъния на интеркултурните вечери на всяка от тях. 

ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2022

www.kazanlak-bg.info

Earn free bitcoin