• Български (България)
 • English (United Kingdom)
> >>> * Проект "Еко бъдеще"

Проект "Еко бъдеще"

Дарителска програма на „ЗАГОРКА” АД „Създаваме по-добро бъдеще 2011 финансира Проекта на „МЦР - Взаимопомощ” - “Еко бъдеще”

Цел на проекта :

Младежите да се доближат до природата и горите; Да се запознаят с екологията и доброволчеството; Да се срещнат с различни и интересни хора не само от страната, но и с доброволци от Литва и Турция, които да им покажат техни екологични практики; Да се популяризира опита на организацията и нейният създаден екологичен клуб «Дълбоки корени», създаден съвместно с партньорски организации и се заздрави това начинание.

Дейности:

 • Представяне на проекта на местната общност и медиите;
 • Организиране на обучение за мултиплайери;
 • Провеждане на работни ателиета в гр. Казанлък, Павел баня, Гурково и Николаево, Мъглиж, Стара Загора;
 • Прожектиране на къси екологични филми в гр. Казанлък, Павел баня, Гурково и Николаево, Мъглиж, Стара Загора;
 • Избор на участници и провеждане на еко лагер „Паниците”;
 • Подготвяне и представяне на изложба на проекта;
 • Направа на картички от рециклираната хартия и подготовка на анкета;
 • Създаване и разпространение на електронен информационен бюлетин;
  Брой 1
  Брой 2
  Брой 3
  Брой 4
  Брой 5
 • Раздаване на картички от рециклираната хартия и попълване на анкета.

 

Печат ПДФ

ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2022

www.kazanlak-bg.info

Earn free bitcoin